Ochrana dat

Shromažďování a používání osobních dat uživatelů našich web. stránek probíhá zásadně podle právních předpisů Spolkové republiky Německo, týkajících se ochrany dat. V následujícím textu vám sdělujeme, jakým způsobem, v jakém rozsahu a k jakému účelu jsou vaše osobní data shromažďována a používána. Informace o ochraně dat jsou na našich stránkách neustále dostupné.

Předávání a ukládání dat z technických důvodů a za účelem statistiky a průzkumu trhu.

Pokud použijete naše web. stránky, předává váš prohlížeč z technických důvodů automaticky některá data našemu serveru. Například datum a čas vstupu, URL web. stránky, kterou jste navštívili předtím, informace, které jste vyhledali na našich stránkách, množství odeslaných dat, typ a verze vašeho prohlížeče, váš operační systém a vaší IP-adresu. Ukládáme tyto data odděleně od jiných dat, která případně na našich stránkách uvedete. Tyto data tedy nemůžeme přiřadit vaší osobě, jsou pouze statisticky vyhodnocena a potom smazána.

Shromažďování a ukládání osobních údajů

Používání našich web. stránek je většinou možné bez udání osobních údajů (např. jméno, adresa, email, telefon). Pokud vznikne mezi námi a vámi smlouva, nebo je třeba tuto smlouvu změnit, či doplnit, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Toto shromažďování a používání údajů probíhá pouze v nezbytně nutném rozsahu. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho výslovného souhlasu třetí straně.

K předání osobních údajů úřadům dojde pouze v případě, že na základě existujících zákonů budeme povinni je předat pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, nebo pro ochranu autorských práv.

Shromažďování a používání uživatelských údajů

Aby bylo možné používat naše web. stránky, zlepšit jejich uživatelské prostředí a vyúčtovat poskytované služby, shromažďujeme a používáme v nezbytně nutném rozsahu osobní údaje návštěvníků našich stránek. Ty obsahují například identifikační znaky uživatelů jako začátek, konec a rozsah návštěvy našich stránek.

Můžeme pro účely marketingu, průzkumu trhu a pro uživatelsky příznivé prostředí našich web. stránek zřizovat profily uživatelů, pokud při tom používáme pseudonymy. Takové nakládání s vašimi daty můžete odmítnout. Takové profily nesmíme dávat do souvislosti s daty nositele pseudonymu.

K předání uživatelských údajů úřadům dojde pouze v případě, že na základě existujících zákonů budeme povinni je předat pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, nebo pro ochranu autorských práv.

Používání Cookies

Abychom uživatelské prostředí našeho webu vylepšili a zpříjemnili, používáme takzvané Cookies, malé datové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a obsahují informace o používání našich stránek a internetu. Můžete ukládání Cookies ve vašem počítači zakázat, úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Může se ale stát, že pak nebudete moci využívat naše web. stránky v plném rozsahu.

Právo uživatele na informace

Jako uživatel našich web. stránek můžete od nás žádat informace o uložených datech vztahujícím se k vaší osobě, nebo pseudonymu. Toto poskytnutí informací může proběhnout i elektronickou cestou.

Přístup k datům pro neoprávněné osoby

Předávání dat prostřednictvím internetu obsahuje vždy určité riziko, že se neoprávněná, třetí osoba dostane k vaším datům. Absolutní ochrana vaší komunikace např. E-mailem nemůže být proto garantována.

Zasílání nevyžádané reklamy na naše web. Stránky

Tímto výslovně zakazujeme jakékoliv použití našich povinně zveřejněných kontaktů v sekci Impresum třetí stranou pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Vyhrazujeme si právo podniknout proti odesilateli spamu a dalších nevyžádaných materiálů právní kroky.

Ocrana dat Google Analytics

Kromě toho používáme Google Analytics, službu pro analyzování webu poskytovanou společností Google Inc. („Google“), abychom nepřetržitě zlepšovali naši webovou stránku. Google Analytics používá rovněž cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o Vašem použití naší online nabídky, vytvořené prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy), jsou posílány na server společnosti Google v Evropě (resp. v členském státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru) k anonymizaci IP adresy, takže vztah ke konkrétním osobám je vyloučen. Teprve po anonymizaci IP adresy se zkrácená IP adresa posílá na server společnosti Google v USA a tam je uložena do paměti počítače. Pouze ve výjimečných případech se IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zkracuje. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace využívat, aby vyhodnocovala Vaše používání webové stránky, sestavovala zprávy o aktivitách webové stránky a aby nám poskytovala další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu. Vaše IP adresa při tom nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Můžete zakázat instalaci cookies příslušným nastavením svého software prohlížeče, upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce naší webové stránky v celém rozsahu. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google v evidenci dat vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se k Vašemu používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč, který je k dispozici pod následujícím linkem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.