Impresum

Adresa

König Porzellan GmbH
Am Steinbühl 4-8
95707 Thiersheim
Telefon +49(0)9233 / 7730-0
Telefax +49(0)9233 / 7730-30
Web www.koenig-porzellan.com
E-Mail vertrieb@koenig-porzellan.com

Oprávněný jednat

Gerd König

Obchodní rejstřík

Registrační číslo: HRB 1638
Rejstříkový soud: Městský soud Hof

Daň z obratu ID: DE 132 951 445

Daňové číslo: 11 223 130 60121

Obrazový materiál

König Porzellan GmbH
shutterstock.com

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah webových stránek

Podle § 7, odst. 1 zákona o Telemédiích (TMG) jsme jako poskytovatel služeb právně odpovědní za vlastní obsah stránek, a to v rozsahu odpovídajícím příslušným zákonům. Podle § 8 až 10 TMG nemáme ale jako poskytovatel služeb povinnost, dohlížet na obsah přenášených nebo uložených informací, ani aktivně vyhledávat protiprávní obsah. Zákonná povinnost odstranit nebo zablokovat obsah nebo informace, nebo zablokovat uživatele stránek zůstává nedotčena. Odpovědnost provozovatele nastává až od chvíle, kdy hodnověrně zjistí, že se jedná o protiprávní jednání. Pokud zjistíme v rámci našich webových stránek porušení zákona, dotčený obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí web. stránky třetích subjektů. Důrazně upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na jejich obsah. Za obsah těchto odkazů neneseme tedy žádnou odpovědnost. Odpovědný je jejich poskytovatel, případně provozovatel. V době tvoření odkazů jsme tyto web. stránky kontrolovali, a nezjistili žádné porušení zákona, ani závadné obsahy. Trvalá kontrola odkazů ale není možná. Jen v případě konkrétních informací může proběhnout jejich kontrola. Pokud zjistíme porušování zákona na jednom z našich odkazů, neprodleně ho z našich web. stránek odstraníme.

Autorská práva

Naše stránky mohou obsahovat obsah, jenž nebyl vytvořen provozovatelem. U tohoto obsahu bylo dbáno na autorská práva třetí strany. Obsah jehož autorská práva vlastní třetí strana, je zřetelně označen. Zjistíte-li na našich stránkách přesto přestupek proti autorským právům, sdělte nám to, prosím. My dotčený obsah ihned z našich stránek odstraníme.

Impresum bylo vytvořeno pomocí Impressum-Generátoru od Anwalt-Suchservice.